LOGI 3303 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 1 – DERSLİK GÜNCELLEMESİ

Perşembe günleri  11.40 – 14.30 saatleri arasındaki LOGI3303 Supply Chain Management 1 dersinin sınıfı C117 olarak güncellenmiştir.